het boek

Naar schatting enkele honderdduizenden mensen in Nederland denken regelmatig of vaak aan zelfdoding. Het aantal naasten en hulpverleners dat betrokken is bij dit onderwerp is natuurlijk een veelvoud daarvan. Ik richt me in 'Leven doe je zo' tot mensen met suïcidale gedachten, zoals ik er vele gesproken heb als vrijwilliger bij 113 Zelfmoordpreventie, maar ik hoop ook naasten, hulpverleners en geïnteresseerden in levensvragen met dit boek te bereiken. 


Het thema 'zelfdoding' is actueel en spreekt breed tot de verbeelding. In de media wordt steeds vaker verwezen naar 113 Zelfmoordpreventie. Gedachten aan zelfdoding zijn mede daardoor meer bespreekbaar dan ooit. Bij navragen en doorvragen blijken er ontzettend veel mensen persoonlijk mee te maken te hebben, of te hebben gehad, en die ervaringen zijn vaak ingrijpend en verwarrend. Het onderwerp roept veel vragen op, er is een grote behoefte aan helderheid en inzicht. Dit boek wil in die behoefte voorzien, en een nieuwe en hoopgevende invalshoek bieden.

Wat is de gebruikelijke invalshoek? In alle publicaties, wetenschappelijk en populair, staat het voorkómen van een zelfdoding centraal. 'Zelfmoordgedachten? Praat erover', die boodschap wordt dagelijks verspreid. De bedoeling van dat erover praten, is om je af te brengen van een eventueel voornemen om je leven te beëindigen. Preventie, daar draait het om. Die insteek maakt een werkelijk open gesprek over suïcidale gedachten onmogelijk, en verhindert dat de betekenis van die gedachten duidelijk kan worden.

'Leven doe je zo' gaat uit van de prikkelende stelling dat het lijden niet veroorzaakt wordt door gedachten aan zelfdoding, maar door het bestrijden van die gedachten. De uitdaging is om niet te bestrijden, maar te onderzoeken. Daarbij is de centrale vraag: 'Wie is nu precies degene die je dood zou willen maken?' Dat onderzoek leidt tot de ontdekking dat gedachten aan zelfdoding een signaal zijn dat het de hoogste tijd is om te gaan leven, en dat de onverbiddelijke kracht die van die gedachten uitgaat daarvoor benut kan worden.

inhoudsopgave

Deel 1: Overleven 

   Voorwoord 

   Inleiding – Voor wie?                                        

   Inleiding – Door wie?                                        

 1 Dit moet afgelopen zijn                                   

 2 Wat moet afgelopen zijn?                                

 3 Wie moet afgelopen zijn?                                 

 4 Vechten tegen je gedachten                            

 5 Ik ben er helemaal klaar mee!                          

 6 De ontwikkeling van de persoonlijkheid       

 7 En dan is er de opvoeding                              

 8 Hechting en de polyvagaal theorie                

 9 Gedragspatronen en zelfdoding                    

10 Eenzaamheid                                                     

11 Schaamte                                                           

12 Schuld                                                                 

13 Woede                                                                

14 Angst                                                                 

15 Depressie                                                            

16 Het verhaal: orde in de chaos                          

17 Een overtuigend verhaal over zelfdoding    

18 Wat je denkt ben je zelf                                    

19 Overleven – een samenvatting                      


19½ …even tussendoor...                                      

Deel 2: Leven

20 Wie ben ik?                                                        

21 Thuiskomen bij jezelf                                       

22 Het wezenlijke ik                                              

23 De directe ervaring                                         

24 Ervaren zonder oordeel                                  

25 Bewustzijn                                                         

26 Alles is heel                                                        

27 Emoties en gevoelens                                      

28 Verantwoordelijkheid en vrijheid                    

29 Loslaten en vergeven                                       

30 Geluk                                                                     

31 De zin van het leven                                        

    Schematisch overzicht                                     
    Nawoord                                                            


verkrijgbaar als paperback, 210 pagina's (€21,99), en als e-book (7,99)